Atık Su Arıtma Çözümleri

Gerek evsel gerekse endüstriyel atık suların çevreye olası zararlarını azaltmak ve kullanılabilir suların devamlılığını sağlamak için kurulan atık su arıtma tesisleri giderek yaygınlaşmaktadır. Atıksuların, arıtıldıktan sonra deşarj edileceği ortamlara sağlıklı bir şekilde verilebilmesi için öncelikle kaynağında toplanması ve uygun arıtma yöntemleri kullanılarak istenen deşarj standartlarına getirilmesi gerekmektedir.

Eurotech atıksu arıtma çözümlerinin amacı, atıksuların istenen deşarj standartlarına ulaştırılabilmesini ve yerine göre sulama, araç yıkama gibi alanlarda tekrar kullanılabilmesini ve dolayısıyla su tüketiminin azaltılarak, kaynakların daha az kirlenmesini sağlamaktır.

 

Bilgi Alın

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.