MBR Sistemleri

Membran Biyo Reaktör sistemi, çamur çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlar.

Membran Biyo Reaktör sistemi, çamur çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok daha küçük bir alanda, daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlar. Membran Biyo Reaktör Sistemi yüksek oranda (yaklaşık %98) BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile kaliteli çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM giderimi sağlar. Arıtılmış atık suyun bulanıklık değerleri düşüktür. (<0.3 NTU) ve SDI değeri (<3) olan çıkış suyu tekrar kullanılabilir ya da sulama yapılabilir niteliktedir.

3D Görüntüle

3D Görüntüle

Sipariş Formu