Dezenfeksiyon Teknolojileri

Hızla artan dünya nüfusu ve çevre kirliliği, temiz su teminini giderek zorlaştırmaktadır. Dezenfeksiyon, suda hızla çoğalabilen ve insan, hayvan ve hatta bitki sağlığı için dezavantajlara neden olan virüsler dahil tüm patojen mikroorganizmaların (bakteri, sporlar, parazitler) yok edilmesi veya üremelerinin sonlandırılması olarak tanımlanabilir.

Bir işletmede suya uygulanacak dezenfeksiyon tekniğinin seçimi suyun kaynağına, suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine ve suyun kullanım amacına göre belirlenir.

Dezenfeksiyon Sistemleri

Temiz Su Önemlidir

Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar Dünya'yı yaşanabilir bir yer olarak tutmayı hedefleyen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 6'sı Temiz Su ve Sağlık Koşulları olarak belirlendi.

UNDP’ye göre; “2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna sahip olmasını sağlamak için altyapıya yatırım yapmalı, sıhhi tesisler inşa etmeli ve hijyeni her düzeyde teşvik etmeliyiz. Gelişmekte olan ülkelerde su verimliliğini teşvik etmek ve arıtma teknolojilerini desteklemek için uluslararası işbirliğine de ihtiyaç vardır. ”

Kaynak:UNDP Türkiye

Bilgi Alın

Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için formu doldurun.